Kiss+heFrog

Koszyk

Monia zuza szczuka

Zapraszam do mojej rzeczywistości Kiss the Frog by Monia Zuza Szczuka
Moim najważniejszym celem przy tworzeniu projektów jest uchwycenie i przekazanie emocji jakie towarzyszą mi każdego dnia.
Dlatego tworząc kolekcje za każdym razem dzielę się swoimi wewnętrznymi przeżyciami przez nazywanie ich tytułami filmów, które w pewnym stopniu odzwierciedlają moje życie. Moją dewizą jest harmonia, a jej nierozłącznymi składowymi – dusza, ciało i ciuch.